Què és un Guia

Un guia és un professional que realitza treballs de conducció d’un individu o grup, realitza tasques docents d’ensenyament i entrenament esportiu i gestiona el risc de les activitats realitzades en el medi natural aportant seguretat al conjunt dels integrants del grup que les realitza.

La professió de guia és tan antiga com la història dels esports que es desenvolupen en el medi natural.

L’aparició dels primers guies cal buscar-la en els primers passos dels esports de muntanya el començament va ser amb l’ascens al Mont Blanc el 1786 pel Doctor Balmat que va comptar amb l’ajuda del guia local Paccard, o l’ascens en el nostre estat del emblemàtic Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) per Pedro Pidal i el seu guia Gregorio Pérez “El Cainejo” el 1904.

La qualificació de tots els guies està garantida per la AEGM, UIAGM (Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya) i la UIMLA (Unió Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya), associacions a les quals pertany la AEGM i que vetllen per la qualitat de la formació i professionalitat de tots els guies que la formen.

Tots els guies que formen part de la AEGM compten amb titulació oficial reconeguda que els acredita per a la realització de labors de guiat en el medi natural.

En el nostre Estat, la professionalització dels guies ha tingut lloc en aquestes últimes dècades, seguint el camí començat pels països de l’arc alpí i es regulen per dos Normes Estatals: el RD 318/2000 i per l’Ordre ECI / 858/2005.

Especialitat Professional

Dins de la AEGM podem trobar cinc especialitats professionals:

Dins de la AEGM s’estableixen cinc especialitats professionals que s’adapten a les titulacions oficials establertes al nostre Estat (Reial Decret 318/2000 de 3 de març) i en les plataformes internacionals. Cada categoria té les seves pròpies competències en el medi natural.

Tots els nostres associats compten amb un carnet professional que els identifica com a membres de la AEGM, on està indicada l’especialitat professional que té acreditada.

Guia d’Alta Muntanya / Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya

Aquesta titulació és equivalent a tècnic esportiu superior d’alta muntanya del sistema educatiu i té les seves competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en alta muntanya, d’alpinisme o esquí de muntanya per tota mena d’itineraris i en totes les estacions.
 • Planificar i dirigir entrenaments d’esportistes i equips.
 • Garantir la seguretat dels tècnics que depenguin d’ell.
 • L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.

Guia d'Alta Muntanya / Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya Guía de Alta Montaña / Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña Guía de Alta Montaña / Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña Guía de Alta Montaña / Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña

Tècnic Esportiu en Alta Muntanya

Aquesta figura està lligada a les mateixes funcions del guia d’alta muntanya però amb unes competències menors pel que fa a cota de desenvolupament i dificultat.

 • Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en alta muntanya, d’alpinisme en el rang de dificultats de la seva competència.

– Itineraris fàcils en totes les altituds.

– Itineraris poc difícils fins a 4.300 m.

– Itineraris difícils i molt difícils fins a 3.500 m.

– Itineraris hivernals difícils i molt difícils fins a 3.500 m.

– Itineraris d’escalada en roca de 5 + / A1.

 • Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en esquí de muntanya per itineraris fins a 3.500 m. d’altitud, d’un màxim de durada de dos dies i amb pernoctació fins a 3.500 m.
 • L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.

Técnico Deportivo en Alta Montaña Técnico Deportivo en Alta Montaña Técnico Deportivo en Alta Montaña Técnico Deportivo en Alta Montaña

Guia Acompanyant de Muntanya / Tècnic esportiu en mitja muntanya

Aquesta titulació és equivalent a tècnic esportiu de mitja muntanya del sistema educatiu i té com a competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en terreny de mitja muntanya. S’exclou expressament del seu àmbit d’actuació les glaceres i terrenys que necessiten per a la progressió l’ús de tècniques i la utilització de material d’alpinisme, escalada, esquí o descens de barrancs.
 • Conduir i progressar amb individus o grups amb raquetes en terreny nevat de caràcter nòrdic.
 • L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.

Guía Acompañante de Montaña / Técnico Deportivo en Media Montaña Guía Acompañante de Montaña / Técnico Deportivo en Media Montaña Guía Acompañante de Montaña / Técnico Deportivo en Media Montaña Guía Acompañante de Montaña / Técnico Deportivo en Media Montaña

Guia de Barrancs / Tècnic Esportiu en Barrancs

Aquesta titulació és equivalent a tècnic esportiu de barrancs del sistema educatiu i té com a competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en terrenys de muntanya i en descensos de barrancs de característiques aquàtiques i verticals.
 • Organitzar i programar activitats de descens de barrancs.
 • L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.

Guía de Barrancos / Técnico Deportivo en Barrancos Guía de Barrancos / Técnico Deportivo en Barrancos Guía de Barrancos / Técnico Deportivo en Barrancos Guía de Barrancos / Técnico Deportivo en Barrancos

Guia d’Escalada en Roca / tècnic esportiu en escalada

Aquesta figura correspon a la de tècnic esportiu d’escalada del sistema educatiu i les seves competències i àmbit de treball són:

 • Itineraris de totes les dificultats en vies equipades de no més d’un llarg.
 • Itineraris de dos o més llargs completament equipats de dificultat màxima 7º.
 • Itineraris de dos o més llargs no equipats de 6b i a2.
 • L’ensenyament i l’entrenament bàsic d’esportistes i equips d’aquesta modalitat esportiva.

Guía de Escalada en Roca / Técnico Deportivo en Escalada Guía de Escalada en Roca / Técnico Deportivo en Escalada Guía de Escalada en Roca / Técnico Deportivo en Escalada Guía de Escalada en Roca / Técnico Deportivo en Escalada

Guia d’Escalada en roca / Tècnic esportiu superior en escalada

Aquesta figura correspon a la de tècnic esportiu d’escalada del sistema educatiu i les seves competències i àmbit de treball són:

 • Planificar y dirigir el entrenamiento de deportistas y equipos de escalada, a largo plazo, con vistas a la alta competición.
 • Colaborar en el diseño, planificación y dirección técnica de competiciones de escalada.
 • Guiar a escaladores en escaladas en roca de alto nivel.
 • Programar y coordinar la actividad de otros técnicos del deporte, garantizando la seguridad de los técnicos que dependan de él.

Técnico Deportivo Superior en Escalada Técnico Deportivo Superior en Escalada Técnico Deportivo Superior en Escalada Técnico Deportivo Superior en Escalada

Tècnic esportiu superior en esquí de muntanya

Aquesta figura correspon a la de tècnic esportiu superior en esquí de muntanya i les seves competències i àmbit de treball són:

 • Guiat de clients per terreny d’esquí de muntanya.
 • Planificació d’entrenaments dirigits a esportistes que practiquen l’esquí de muntanya.

Técnico deportivo superior en esquí de montaña Técnico deportivo superior en esquí de montaña Técnico deportivo superior en esquí de montaña Técnico deportivo superior en esquí de montaña

Credencials d’un guia

Cada guia posseeix una acreditació de la seva especialitat prforesional. Totes les credencials han de portar el segell de l’any en curs.


ACTUAL CREDENCIAL AEGM
Vàlida durant l’any 2017


NOVA CREDENCIAL UIAGM
Aquesta credencial acredita els Guies d’Alta Muntanya / Tècnics Esportius Superiors en Alta Muntanya que pertanyen a la UIAGM.


CREDENCIAL AEGM
Aquesta credencial acredita els associats de l’AEGM indicant l’especialitat professional.


CREDENCIAL UIMLA
Aquesta credencial acredita els Guies Acompanyants / Tècnics Esportius en Mitja Muntanya que pertanyen a la UIMLA.

Avantatges de ser soci AEGM

Formar part del col·lectiu de guies de muntanya més important a nivell nacional que compta amb representació en totes les comunitats. La AEGM ofereix importants descomptes en les assegurances de RC i accidents, així com en refugis de muntanya i instal·lacions esportives.

Pertànyer a la AEGM permet poder accedir a les acreditacions internacionals i als programes de formació i reciclatge professional.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies